MVO

(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

Bas Bedrijfskleding MVO vind Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een verplichting.

MVO  maakt daarom een onderdeel uit van onze kernprocessen binnen het bedrijf van Bas Bedrijfskleding, bijv. de medewerkers, productie en de inkoop. Bas Bedrijfskleding maakt bewust de keuze voor leveranciers/producenten die aangesloten zijn bij de Fair Wear Foundation. De Fair Wear Foundation heeft een gedragscode ontwikkeld, waarbij internationaal geaccepteerde arbeidsvoorwaarden wereldwijd moet worden voldaan. Ook het Europees ecolabel kunt u verwachten in het assortiment van Bas Bedrijfskleding. Dit label staat op een product of dienst als deze aan alle milieucriteria voldoet.

Bas Bedrijfskleding MVO

Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation staat voor menswaardige arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Sinds enkele decennia wordt kleding overwegend geproduceerd in Azië, Noord Afrika en Oost Europa. Het is bekend dat de arbeidsvoorwaarden in die landen vaak niet in orde zijn. Hoge werkdruk, buitensporige werktijden, lage salarissen en belemmering van vakbonden zijn de meest geregistreerde klachten. Steeds meer kledingbedrijven nemen verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden bij hun producenten. Diverse bedrijven zijn op eigen initiatief al bezig om via gedragscodes of richtlijnen de arbeidsomstandigheden bij hun producenten te verbeteren. Dat zijn stappen in de goede richting. Maar bij deze initiatieven ontbreekt vaak een onafhankelijke controle op invoering van de gedragscode. De inspecties en de verbeterplannen worden vaak niet correct uitgevoerd, of de arbeidsnormen sluiten niet aan bij de internationale standaarden.

Bas Bedrijfskleding MVO

Fair Wear Gedragscode

Daarom heeft Fair Wear Foundation een gedragscode ontwikkeld. Deelnemers van Fair Wear Foundation kunnen deze overnemen. Deze gedragscode heeft de volgende hoofdpunten; Internationaal geaccepteerde arbeidsnormen. Arbeidsnormen die aansluiten bij internationaal erkende conventies van de International Labour Organisation:
Geen dwangarbeid, Geen discriminatie van werknemers, Geen kinderarbeid, Vrijheid van (vak)vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen, Een loon dat de basisbehoeften van een gezin dekt, naar de maatstaven van het land, Geen buitensporig overwerk, Veilige en gezonde werkplekken, Wettige arbeidscontracten.

Bas Bedrijfskleding MVO

Onafhankelijke controles

Het deelnemende bedrijf voert regelmatig controles uit op de arbeidsomstandigheden en laat zo nodig verbeterplannen uitvoeren volgens een voorgeschreven beproefde methode. Fair Wear Foundation controleert of dit werkelijk resulteert in een verbeterde arbeidssituatie door onaangekondigd bezoek aan productiebedrijven, een klachtenprocedure voor werknemers, regelmatig contact met diverse organisaties in deproductielanden en door de boekhouding van het deelnemende bedrijf te controleren.

Bas Bedrijfskleding MVO

Partners in de productielanden

Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden is in de eerste plaats het werk van vakbonden, overheden en ontwikkelingsorganisaties (NGO’s) in de productielanden. De Fair Wear Foundation ondersteunt dat werk. Fair Wear Foundation laat de controles in de fabrieken uitvoeren door lokale inspecteurs.
Lokale organisaties worden bovendien regelmatig geraadpleegd en ingeschakeld bij verbeterplannen. In elk land waar een deelnemer van Fair Wear Foundation hun kleding laat produceren zet Fair Wear Foundation een partner netwerk op.

Bas Bedrijfskleding MVO

Brede maatschappelijke basis

Fair Wear Foundation is een onafhankelijke non-profit organisatie, met een breed maatschappelijk draagvlak. De stichting is een initiatief van maatschappelijke organisaties die op een praktische wijze  wilden werken aan de verbetering van arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie.
Het bestuur van Fair Wear Foundation bestaat uit ondernemers organisaties in de modebranche (Modint en Mitex), de vakbeweging (FNV en FNV Bondgenoten) en maatschappelijke organisaties (Schone Kleren Campagne, Novib en Noord-Zuid Federatie). Tevens wordt zij gesteund door de Stichting Max Havelaar.Bovendien wordt er nauw samengewerkt met vergelijkbare organisaties in het buitenland.
De voorzitter van Fair Wear Foundation is oud staatssecretaris van economische zaken Drs. G. Ybema.

Bas Bedrijfskleding MVO

Kleding en de consument

Goede arbeidsomstandigheden creëren is een langzaam proces. Ook omdat de producenten vaak niet om de hoek zitten. Toch zijn er al een aantal bedrijfskledingmerken die goed op weg zijn!
Op de website van Fair Wear Foundation vindt u namen van deelnemende bedrijfskleding producenten/importeurs en hun verkoopadressen. Als consument of als bedrijfskledingdrager kunt u navragen of het bedrijf een maatschappelijk verantwoord beleid voert met betrekking tot het inkopen van bedrijfskleding, promotionele kleding en mode.
Meer informatie vindt u op de website: www.fairwear.nl

MVO partners

fair-wear-foundation-logo